Rolcontainers bedrijfsafval

Meer info

Afvalcontainer bestellen

Bestel nu

 
 
 • Prijzen inclusief plaatsen, ophalen en verwerken
 • Voor 10:00 besteld = zelfde dag geleverd
 • Uw afval wordt voor 90% gerecycled
 • Voor iedere vorm van afval

Veilig en betrouwbaar
Alle onderdelen van VLK Recycling zijn in het bezit van de certificaten en de vergunningen die van belang zijn voor afvalverwerking en recycling. Deze worden regelmatig door onze in-house kwaliteitsmanager gecontroleerd en (waar nodig) aangescherpt zodat u zeker weet dat VLK Recycling aan iedere eis voldoet.

De diensten van VLK Recycling

 • Afval (inzameling en verwerking)
 • Recycling (zowel op eigen locatie als in samenwerking met vertrouwde partners)
 • Containerverhuur (bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en alle andere soorten afval)
 • Levering van menggranulaten
 • Persoonlijk advies en de beste oplossingen voor uw afval

MVO – Beleid
In deze tijd van grote veranderingen in klimaat, de toenemende schaarste van grondstoffen tegenover een groeiende vraag naar energie en een stijging in bevolkingsgroei, ziet VLK het als haar taak om optimaal bij te dragen aan het realiseren van de ‘circulaire economie’. In de circulaire economie zijn de productie, consumptie en afval aan elkaar verbonden, zodat zo min mogelijk grond-, bouw- en brandstoffen verloren gaan. De dienstverlening van VLK betekent daarom een dagelijkse, toegevoegde waarde voor klanten, milieu en samenleving. VLK heeft als kernwaarden: EERLIJK / FAMILIAIR/ CONSTRUCTIEF en ENERGIEK.

Duurzaamheid
VLK biedt een toegevoegde waarde aan haar klanten op het gebied van duurzaamheid. Wij geven prioriteit aan het verminderen van de CO2-uitstoot (beperking van afvaltransporten). Optimaal duurzaam werken is voor VLK goed mogelijk dankzij de ideale, geografische ligging in de regio (75% van de containers bevinden zich binnen een straal van 6 km verwijderd van de vestiging). Daardoor én dankzij de monitoring van de vulgraad van containers, zullen onze wagens minder kilometers maken bij de uitvoering van de werkzaamheden. Alle wagens van VLK zijn uitgerust met een innovatief track and trace system. Zo is op ieder moment inzichtelijk waar zich welke eenheid bevindt. Dit biedt voordelen voor een snelle dienstverlening, optimale tijdsbesteding en inzetbaarheid en daarmee voor optimale continuïteit.

Social return
VLK Groep ademt duurzaamheid, in alle facetten van haar dienstverlening. Het past dan ook in ons beleid om ook op duurzame wijze om te gaan met personele inzet. Duurzaam ondernemen betekent naar onze mening ook ‘Social Return on Investment (SROI)’. VLK realiseert deze doelstelling door personeel aan te nemen die werken volgens de wet sociale werkvoorziening, aan langdurig werklozen en aan mensen met een bijstandsuitkering. Het percentage SROI ligt bij VLK op 20%.

CO2-Prestatieladder bij de VLK-groep

Samen gaan voor duurzaam!

                                                                                                                                                                                                                                                            

De totale CO2-emissie van de VLK-groep over 2016 bedroeg 1.029 ton. Circa 93% van de totale CO2-emissie wordt veroorzaakt door het dieselverbruik van de bedrijfsauto’s en (rollend) werkmaterieel. De CO₂-emissie van de kantoren en bedrijfsruimten was 71 ton, dit staat gelijk aan 6,87% van het totaal. De totale CO₂-emissie van werklocaties was 958 ton, dit staat gelijk aan 93,13% van het totaal. Vanaf 2017 is het bedrijf actief bezig met het reduceren van de CO2-emissie.

De verdeling van de totale CO2-emissie over scope 1 en scope 2 is hieronder weergeven.

 

De reductie van de CO2-emissie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De doelstelling is om de CO2-emissie per fte binnen 3 jaar, de periode 2017-2019, te verkleinen met 8% in scope 1 en 8% in scope 2. Dit is per fte een absolute besparing van 4,84 ton CO2. Waarvan 4,63 ton CO2 in scope 1 en 0,21 ton CO2 in scope 2.

Bij het bepalen van de CO2-reductiemaatregelen is bewust gekozen om eerst de voor de hand liggende aspecten aan te pakken. Dit betekent dat de CO2-emissie wordt gereduceerd, zonder grote investeringen. De grootste verwachte reductie is gerealiseerd door het geven van een cursus “Het nieuwe rijden” voor de medewerkers die gebruik maken van een bedrijfsvoertuig. Brandstofbesparing wordt niet alleen gerealiseerd door schoon en zuinige voertuigen, maar ook door gepast rijgedrag van de chauffeurs. De besparing op de CO2-emissie over 3 jaren van deze maatregel wordt geschat op 10%. De cursus “Het nieuwe rijden” is reeds gegeven aan ca. 50% van de medewerkers met een rijbewijs C/D voor het beroepsmatig gebruik.

Om de CO2-emissie van het gebouw te reduceren is de meest materiele energiestroom, elektriciteit, bepalend. De onderneming is aanstaande te investeren in zonnepanelen. Op het bedrijfsterrein is ruimte voor 3000-4000 m2 zonnepanelen. Een investering in zonnepanelen kan op langere termijn financiële voordelen en direct maatschappelijk voordeel opleveren. Het doel van deze investering is onder andere het “eigen park” te voorzien van elektriciteit. De onderneming neemt vooralsnog grijze stroom af, het inkopen van groene stroom geeft 100% reductie in CO2-emissie.

De voortgang van de realisatie van de reductiemaatregelen zal door middel van een trendanalyse in de CO2-emissie-inventaris 2017 en energiebeoordeling zichtbaar worden. Het plan van aanpak met betrekking tot de (genomen en/of geplande) reductiedoelstellingen (Energiemanagement actieplan) is hieronder weergeven:

Keteninitiatief                                                                                                                                                                                                                                    

De VLK-groep heeft zich aangesloten bij het initiatief ‘De Duurzame Leverancier’.De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers. Dit wordt op de volgende manieren gedaan:

 1. Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de database van de Duurzame Leverancier. Zij committeren zich aan het streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010). Daarnaast leggen zij hun historische CO2-footprint en doelstellingen vast in de database. Met een duurzaamheidscan kunnen zij zichzelf meten met andere bedrijven uit de sector. Op grond van het ingevulde profiel wordt een duurzaamheidsindex bepaald.
 2. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de database van de Duurzame Leveranciers. Hierin kunnen zij duurzame leveranciers selecteren. Zij zien de CO2-footprint, doelstellingen en een duurzaamheidindex van leveranciers.
 3. Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid te delen en samen de keten te versterken in klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven.

Meer hierover vindt u op onze bedrijfspagina op de SKAO-website.

Medewerking- ideeën eigen medewerkers/externe belanghebbenden                                                                                                                                                                                                                                            

Hoewel VLK-groep er alles aan doet om duurzaamheid te verwerken in onze genen, kunnen wij dit echter niet alleen realiseren en hebben uw medewerking nodig.

Aldus geven wij alle medewerkers/belanghebbende partijen de mogelijkheid een (individuele) bijdrage/ideeën aan te leveren aan de reductie van onze CO2-emissie. Dit gaat voornamelijk over mogelijkheden voor reductie van de CO2-emissie die wij mogelijk kunnen pakken of over een gesprek over onze aanpak.

Hiervoor kunt u direct contact opnemen met ons via info@vlk.nl ter attentie van de KAM-coördinator.

Meer weten over VLK Recycling?
Wilt u meer weten over VLK Recycling? U kunt direct contact opnemen met een van onze medewerkers voor meer informatie over onze dienstverlening.