Over VLK

U kunt bij VLK Recycling terecht voor alle vragen over afvalverwerking, inzameling en recycling.

Veilig en betrouwbaar

Over VLK

VLK Recycling bestaat uit VLK Papier-en Metaalhandel en VLK Containers. Het oudste bedrijf binnen deze groep is al actief sinds 1951. Door alle gespecialiseerde activiteiten te bundelen binnen VLK Recycling, is er een innovatief recyclingbedrijf ontstaan met vele tientallen jaren ervaring en expertise. U kunt bij VLK Recycling terecht voor alle vragen over afvalverwerking, inzameling en recycling.

Alle onderdelen van VLK Recycling zijn in het bezit van de certificaten en de vergunningen die van belang zijn voor afvalverwerking en recycling. Deze worden regelmatig door onze in-house kwaliteitsmanager gecontroleerd en (waar nodig) aangescherpt zodat u zeker weet dat VLK Recycling aan iedere eis voldoet.

Onze diensten

In deze tijd van grote veranderingen in klimaat, de toenemende schaarste van grondstoffen tegenover een groeiende vraag naar energie en een stijging in bevolkingsgroei, ziet VLK het als haar taak om optimaal bij te dragen aan het realiseren van de ‘circulaire economie’. In de circulaire economie zijn de productie, consumptie en afval aan elkaar verbonden, zodat zo min mogelijk grond-, bouw- en brandstoffen verloren gaan. De dienstverlening van VLK betekent daarom een dagelijkse, toegevoegde waarde voor klanten, milieu en samenleving. VLK heeft als kernwaarden: EERLIJK / FAMILIAIRCONSTRUCTIEF en ENERGIEK.

VLK biedt een toegevoegde waarde aan haar klanten op het gebied van duurzaamheid. Wij geven prioriteit aan het verminderen van de CO2-uitstoot (beperking van afvaltransporten). Optimaal duurzaam werken is voor VLK goed mogelijk dankzij de ideale, geografische ligging in de regio (75% van de containers bevinden zich binnen een straal van 6 km verwijderd van de vestiging). Daardoor én dankzij de monitoring van de vulgraad van containers, zullen onze wagens minder kilometers maken bij de uitvoering van de werkzaamheden. Alle wagens van VLK zijn uitgerust met een innovatief track and trace system. Zo is op ieder moment inzichtelijk waar zich welke eenheid bevindt. Dit biedt voordelen voor een snelle dienstverlening, optimale tijdsbesteding en inzetbaarheid en daarmee voor optimale continuïteit.

VLK Groep ademt duurzaamheid, in alle facetten van haar dienstverlening. Het past dan ook in ons beleid om ook op duurzame wijze om te gaan met personele inzet. Duurzaam ondernemen betekent naar onze mening ook ‘Social Return on Investment (SROI)’. VLK realiseert deze doelstelling door personeel aan te nemen die werken volgens de wet sociale werkvoorziening, aan langdurig werklozen en aan mensen met een bijstandsuitkering. Het percentage SROI ligt bij VLK op 20%.

Portaal chauffeur

Je werkzaamheden bestaan uit: Inzamelen en afvoeren van containers met diverse afvalstromen.  Wie zoeken wij? Je beschikt over de rijbewijzen C+E, code 95 en VCA. Je beschikt over enige kennis van het wegennet van de Bollenstreek. […]

Fulltime
Chauffeur afzetcontainer (Haakarm)

Bij de klanten bedien je het haakarm- of portaalsysteem om de containers op je wagen te plaatsen. Je controleert het aangeboden afval, eenmaal terug op de locatie neem je de bijzonderheden in je opdrachten door met de […]

Fulltime